Disclaimer  

Alle wijzigingen in structuur, tekst, foto’s en tekeningen zijn voorbehouden aan Kantoormeubelenspecialist. Er kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Kantoormeubelenspecialist aanvaard hiervoor nimmer aansprakelijkheid. Kantoormeubelenspecialist sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van (of de onmogelijkheid van het gebruik van) de gepubliceerde informatie op deze website. 

Copyright  

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en foto’s van deze website behoren toe aan Kantoormeubelenspecialist. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Kantoormeubelenspecialist worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Kantoormeubelenspecialist vereist.